Prestaties Print

 

PRESTATIES     2012

 

MORLINCOURT              236 d     1,7,11,12,14,17,29

"              "                  649 d     1,23,36,40,44,50,52

POMMEROUL                 341 d     1,5,8,9,10,11,12,16

"              "                   879 d    1,5,12,14,19,20,21,39,51

PERRONNE                      350 d   1,2,3,11,13,14,15,16,17

"               "                  1066 d   9,

PHITIVIERS                     248 d   1,7,16,27

"              "                    726 d    3,29,87

"              "                  5015 d    31,229

CHATEDEAUDUN             165 d    1,2,3,21,24,30

"             "                    734 d     9,10,12,85,95

"             "                  1580 d     66,68,104

BREUL LE VERT              276 d     2,14,16,19,27

"              "                   899 d     4,47,60,74,87

"              "                 6422 d     91,

 

 

 

 

 

Prestaties         2011.

 

Ruffec                 Lokaal --  105       > 1 , 6 , 62

Rayon --   323      >   10,  27,62

Prov    -- 2312      > 84,  151, 428

Chateauroux    Lokaal --   235    >   1, 6, 7, 22, 25, 26, 30,

Rayon --   846    >   10, 26, 27, 74, 85,

Prov   --  5223    >   65, 133, 134, 509,

Argenton         Lokaal --    188    >   1, 5, 6, 11,12, 23,

Rayon --     523   >   12, 27, 31, 53, 56,

Prov   --    3973   >    18, 88, 132, 293, 312,

Nat    --   23597  >   39, 232, 364, 878,

Pommeroel     lokaal  --    287    >  1, 2, 13, 17, 29

Rayon  --    1102   >  1, 2, 31, 35, 62

Morlincourt    lLokaal  --    337   >    1, 2, 3, 4, 12, 13, 14,

Rayon  --    1270  >    43, 44, 45, 48, 74, 79,

Pithiviers       Rayon   --      485  >   12, 18, 25, 29,

Prov     --    3604  >   54, 78, 121, 141,

Mant la jolie   Lokaal  --      356   >   2, 3, 4, 6. 11, 19, 26,

Rayon  --      1169  > 10, 12, 19, 29, 37, 62,

Prov   --       8151  >   79, 84, 107, 174, 219,

Mant la Jolie  Lokaal --        404   >   1, 2, 3, 7, 8, 16, 27,30,

Rayon --      1266   >   2, 3, 4, 9, 13,

Prov   --       6328  >   2, 3, 10, 22,42, 137, 227, (  1e  Provinciaal is ook van  mijn hok via een bon gekocht door de Gebr Scheele Terneuzen )

Breul le vert  Lokaal --         241  >   2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15,

936  >   4, 5, 6, 7, 17, 27, 33, 36, 37,

Morlincourt    Rayon           644   >   6, 13, 33, 40, 47, 50, 53,

Pommeroul   Lokaal            444   > 2, 3, 5, 6, 7, 9, 23,

Rayon           1510  >   9, 12, 32, 33, 34, 37,

Niergies       Rayon            1137  >   6, 8, 18, 19, 37, 40,

 

 

 

 

Prestaties  2010.

1e + 2e Asduif vitesse rayon 2   (midden Zeeland)

1e kampioen vitesse rayon 2  (midden  Zeeland )

3e kampioen vitesse Provincie Zeeland.

2e Asduif midfond rayon 2  (midden Zeeland )

3e Asduif midfond  Provincie Zeeland.

3e kampioen midfond rayon 2  (midden Zeeland )

3e Asduif dag fond  rayon 2  (midden Zeeland )

3e kampioen  dag fond rayon 2  (midden Zeeland )

verder:

Breul le vert  lokaal  101 d> 1,2,4,5,8,11,12,13

Breul le vert Rayon     611 d >       4,6,8,9,20,41,45,49

Provciaal                   4246 d >        23,26,38,86,

Orleans   lokaal          106 d> 1,6,7,8,9,12,20,

Orleans  Rayon          554 d> 5.16.18.19,39,47

Orleans Provinciaal   3685 d> 21,56,62

Breul le vert  Lokaal   286 d> 1,5,6,7,8,11,12,21,23,27,

Breul le vert  Rayon  1242 d> 4,15,16,21,23,49,69,

Morlincourt   lokaal     258 d > 1,2,6,8,1012,13,15,16,18,23,24,

Morlincourt   Rayon   1307 d> 7,11,22,25,28,42,52,61,73,86,

Blois    lokaal              108  d> 2,3,6,8,9,10,14,15,

Blois   Rayon             404  d> 4,6,25,32,42,49,

Blois  Provinciaal    3577  d> 7,( teletext) 15,92,124,189,209,(N.P.O  vlucht )

Peronne  lokaal         113 d> 2,3,5,6,7,9,10,13,15,16

Peronne   Rayon       789 d> 26,28,42,46,49,53,77

Breul le vert   Rayon  609 d> 10,17,18,22,42,54,61,

Breul le vert   lokaal  109 d> 3,7,8,9,12,16,18,27

Tours   lokaal              235 d> 3,4,5,7,14,28

Tours   Rayon            995  d> 10,11,25,29,60,106,126,

Tours  Provinciaal   5482 d> 105,106,163,326,

Chateauroux  Rayon  417 d> 12,13,65,

Chateauroux  Prov  2886  d> 21,28,279,

Ruffec    Rayon          343 d> 2,5,22,43

Ruffec  Provinciaal  2560 d> 9,( teletext ) 38,97,296,

La Souteraine Rayon  487 d> 5,17,34,40,71,90,

La Souteraine  Prov  2899 d> 50,133,263,288,

 

 

 

PRESTATIES   2009.

 

Pithiviers   lokaal         252 d> 1,2,4,6,17,18,19,20,29,

Pithviers     Rayon      1261 d> 3,4,10,16,49,50,51,52,92,95,

Pithiviers   Prov           8461 d > 112,146,

Creil        lokaal             158 d> 1,9,12,13,19,20,24,25,27,28,

Creil         Rayon           847  d> 1,17,30,33,58,60,71,96,97,

Morlincourt   lokaal        180 d> 1,2,4,13,14,16

Morlincourt  Rayon        889 d> 1,2,4,30,31,37,76,77,

Blois        lokaal            169 d > 1,4,14,16,20,25,30,

Blois        Rayon           767 d.> 7,14,55,64,94,

Blois       Provinciaal    5223 d> 23,43,197,238,390,458,

Blois      Provinciaal     2894 d> 19,36,160,191,

Orleans      lokaal         125 d > 1,4,5,6,7,12,18,19,26

Orleans      Rayon        728 d> 12, 25,27,56,102,103,148,

Orleans     Prov          5149 d> 15,53,71,72,177,

Sezanne    lokaal             82 d> 1,2,3,12,21,22,23,

Sezanne   Rayon          512 d> 6,12,21,82,

Sezanne   Prov           3552 d >              27,53,100,

Peronne   lokaal            341 d> 1,2,3,6,7,8,9,12,31,38,39,43,47,48,49

Peronne   Rayon         1297 d> 3,6,18,29,38,91,104,105,117,131,132,

Argenton  lokaal             214 d> 6,9,12,15,19,

Argenton  Rayon           668  d > 19,40,43,59,74,128,

Argenton   Prov           4441 d > 88,303,314,423,

Ruffec  Rayon              356 d> 14,16,27,50,

La Souteraine  lokaal   155 d> 1,3,5,18,30,31,32,

La Souteraine  Rayon    506 d> 1,14,27,68,

La Souteraine  Prov     3539 d> 2,70,146,

Sezanne     Rayon     1353 d > 6,25,40,60,82,125,172,

 

PRESTATIES    2008

Sezanne   lokaal       113 d.> 1,3,4,5,7,16,23,27,28,29,

Sezanne rayon         447 d.> 1, 6, 7, 8, 15, 43, 58, 72

Sezanne prov. 3163 d.> 1, 17, 26, 28, 64

Pommeroeul lokaal 538 d.> 1, 4, 5, 7, 10, 21, 27, 28
Pommeroeul rayon 2022 d. >     1, 4, 5, 7, 10, 22, 31, 55, 68, 86

Pommeroeul prov. 3051 d. >      1 Snelste duif van 3051 duiven, Rayon 2 en 4 Afd. Zeeland

Peronne lokaal 124 d. >            1, 2, 6, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 25
Peronne rayon 757 d. >            1, 14, 19, 29, 43, 46, 47
Peronne prov. 5022 d  >             1 snelste van Zeeland.

Blois lokaal 98 d. >        . >         1, 3, 6, 18, 28, 29
Blois rayon 605 d. >                    1, 11, 25, 69
Blois prov. 4395 d. >                   22, 194, 325
Blois Nat. 43065 d.> 65e nationaal

Ruffec lokaal 87 d. >                  1, 14 slechts 2 duiven mee
Ruffec rayon 316 d. >                 6, 48
Ruffec prov. 2353 d. >                65, 327

Sourdun lokaal 124 d. >              1, 2, 3, 4, 25, 33, 38
Sourdun rayon 586 d. >              7, 8, 14 
Soudun prov. 4017 d. >              94, 99, 106, 116

Peronne lokaal 365 d. >             2, 4, 7, 9, 15, 23, 27, 36, 38
Peronne rayon 1341 d. >            3, 5, 11, 14, 55, 66

Morlincourt lokaal 401 d. >         2, 4, 7, 8, 12, 23, 27, 36, 38
Morlincourt rayon 1368 d. >       6, 11, 16, 17, 42, 48, 53

 

 

 

Orleans 1390 d. >                              9, 31, 41, 64, 67, 77, 93, 95

 

PRESTATIES  2007

Arras    Lokaal     326 d >      1,3,10,11,14,21,36,47,63,

Arras     Rayon      1478 d >     1,5,22,23,35,67,109,151,

Arras    Prov         9569 d >      1, Snelste van Provincie

Peronne              356 d >        1,3,4,21,34,35,41,46,48,50,

Peronne            1383 d >         1,8,13,76,122,146,159,163,

Pithiviers              145 d >         1,2,3,15,22,36,

Pithiviers              738 d >           1,2,8,20,71,106,

Pithiviers            4524 d >           2,5,53,99,413,

Beckingen    lokaal     120 d >        1,2,4,10,12,29,32,

Beckingen   Rayon     677 d >        3,10,38,81,101,

Beckingen   Prov     4852 d >        35,104,315,682,

Orleans     lokaal       150 d >        1,8,11,30,37,47,,48,49,50,

Orleans     Rayon      746 d >        6,30,83,162,

Orleans     Prov       5381 d >        49,226,582,

Blois         lokaal        127 d >        2,5,29,

Blois         Rayon       578 d >        8,15,138,

Blois         Prov        4139 d >         22,42,734,

Alblis       lokaal          355 d >        2,3,5,8,9,11,14,15,18,22,23,

Albis       Rayon        1408 d >         7,9,16,23,24,45,50,61,70,87,

 

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 09 November 2012 17:53